Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 30-9-2020: thứ Tư tuần 26 mùa Thường niên (Lc 9, 57-62)