Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 30-10-2020: thứ Sáu tuần 30 mùa Thường niên (Lc 14, 1-6)