Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 29-10-2020: thứ Năm tuần 30 mùa Thường niên (Lc 13, 31-35)