Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 28-9-2020: thứ Hai tuần 26 mùa Thường niên (Lc 9, 46-50)