Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 25-9-2020: thứ Sáu tuần 25 mùa Thường niên (Lc 9, 18-22)