Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 24-10-2020: thứ Bảy tuần 29 mùa Thường niên (Lc 13, 1-9)