Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 22-9-2020: thứ Ba tuần 25 mùa Thường niên (Lc 8, 19-21)