Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 19-9-2020: thứ Bảy tuần 24 mùa Thường niên (Lc 8, 4-15)