Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 19-12-2020: Chuẩn Bị Sẵn Sàng - Thứ Bảy tuần 3 mùa Vọng (Lc 1, 5-25)