Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 14-10-2020: thứ Tư tuần 28 mùa Thường niên (Lc 11, 42-46)