Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 12-10-2020: thứ Hai tuần 28 mùa Thường niên (Lc 11, 29-32)