Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 10-12-2020: Gioan Chính Là Êlia - Thứ Năm tuần 2 mùa Vọng (Mt 11, 11-15)