Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 10-10-2020: thứ Bảy tuần 27 mùa Thường niên (Lc 11, 27-28)