Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 06-9-2020: Chúa nhật 23 mùa Thường niên (Mt 18, 15-20)