Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 06-10-2020: thứ Ba tuần 27 mùa Thường niên (Lc 10, 38-42)