Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 05-10-2020: thứ Hai tuần 27 mùa Thường niên (Lc 10, 25-37)