Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 05-01-2021: Ai Nấy Được No Nê - Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh (Mc 6, 34-44)