Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 04-10-2020: Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lc 1, 26-38)