Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa ngày 02-12-2020: Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng (Mt 15, 29-37)