Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đem Tất Cả Những Thứ Này Ra Khỏi Đây - Chúa nhật 3 mùa Chay năm B (Ga 2, 13-25)