Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chói lọi như mặt trời - Thứ Ba tuần 17 mùa Thường niên (Mt 13, 36-43)