Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[TRỰC TIẾP]: THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HẢI PHÒNG