Sự thánh thiện của Ki-tô hữu hệ tại điều gì? ​

Sự thánh thiện của Ki-tô hữu hệ tại điều gì? ​

Mẹ thánh Tê-rê-xa Calcutta đã nói “Mỗi chúng ta phải nên một Giê-su”. Quả thật, đây là một câu nói ngắn gọn, nhưng rất súc tích và đầy ý nghĩa.

Hướng tới một cách tiếp cận văn hóa mang tính mục vụ

Hướng tới một cách tiếp cận văn hóa mang tính mục vụ

Hướng tới một cách tiếp cận văn hóa mang tính mục vụ được canh tân nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Cuộc Hải Hành của Cha Francisco de Pina đến Đàng Trong (1608)

Cuộc Hải Hành của Cha Francisco de Pina đến Đàng Trong (1608)

Khi tưởng tượng đến Cha Pina, trí óc tôi nhìn thấy một vị giáo sĩ trung niên đang ngồi dưới ánh đèn cầy mờ ảo, tay cầm một cây viết lông gà, nguệch ngoạc viết xuống những dòng chữ xa lạ.

Đọc Phi Năng thi tập của thánh Philipphê Phan Văn Minh

Đọc Phi Năng thi tập của thánh Philipphê Phan Văn Minh

Đọc và suy gẫm dựa trên đối chiếu với dòng “ngôn chí” của một trong 117 vị tử đạo hiển thánh Việt Nam: Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo (1815-1853). Một vị thánh đã dấn thân vào “cuộc đối thoại sâu sắc và mang ý nghĩa khai phóng với con người và nền văn hóa của đất nước mình”.

Nhận xét về tầm quan trọng của chữ Nôm Công giáo

Nhận xét về tầm quan trọng của chữ Nôm Công giáo

Ngày nay người Việt chúng ta không dùng chữ Nôm nữa, cho nên nói đến tầm quan trọng của chữ Nôm, là nói về những cố gắng quan trọng trong quá khứ đã định hình cho văn hóa dân tộc ngày nay.

Những đóng góp của Kitô giáo Việt Nam cho nền văn hóa và văn học dân tộc

Những đóng góp của Kitô giáo Việt Nam cho nền văn hóa và văn học dân tộc

“NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA KITÔ GIÁO VIỆT NAM CHO NỀN VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC DÂN TỘC”

Giáo dục nhân bản trong gia đình

Giáo dục nhân bản trong gia đình

GIÁO DỤC NHÂN BẢN TRONG GIA ĐÌNH

Kinh tế hậu đại dịch theo tinh thần Kitô

Kinh tế hậu đại dịch theo tinh thần Kitô

Kinh tế hậu đại dịch theo tinh thần Kitô

Các Hội đoàn Công giáo Tiến hành tham gia vào sứ mạng Phúc âm hóa tại Việt Nam

Các Hội đoàn Công giáo Tiến hành tham gia vào sứ mạng Phúc âm hóa tại Việt Nam

Các Hội đoàn Công giáo Tiến hành tham gia vào sứ mạng Phúc âm hóa tại Việt Nam

Tầm nhìn Giáo hội học và Mục vụ về độc thân linh mục

Tầm nhìn Giáo hội học và Mục vụ về độc thân linh mục

TẦM NHÌN GIÁO HỘI HỌC VÀ MỤC VỤ VỀ ĐỘC THÂN LINH MỤC

Nên thánh cho các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ - Đề tài tháng 5 - 2020

Nên thánh cho các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ - Đề tài tháng 5 - 2020

NÊN THÁNH CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
ĐỀ TÀI THÁNG 5-2020

Các tín hữu Việt Nam còn xa lạ với “Đàng Ánh Sáng”

Các tín hữu Việt Nam còn xa lạ với “Đàng Ánh Sáng”

CÁC TÍN HỮU VIỆT NAM CÒN XA LẠ VỚI “ĐÀNG ÁNH SÁNG”

Bữa ăn gia đình truyền thống Việt Nam và Bàn Tiệc Thánh

Bữa ăn gia đình truyền thống Việt Nam và Bàn Tiệc Thánh

BỮA ĂN GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM VÀ BÀN TIỆC THÁNH


Các tin khác

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 128
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 122
 
  •   Hôm nay 12,160
  •   Tháng hiện tại 181,089
  •   Tổng lượt truy cập 60,126,862