Trung tâm Hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương: Danh sách Quyên góp xây Đền Thánh từ năm 2015-2017

Thứ ba - 02/07/2019 18:03      Số lượt xem: 4872

Nhân dịp Đền Thánh đang được xây dựng, hòa nhịp cùng tấm lòng hảo tâm đó đây hướng về linh địa với lời cầu nguyện và sự cộng tác quảng đại, Ban vận động (trước đây) xin công bố Danh sách ủng hộ công trình xây Đền Thánh từ năm 2015 đến 2017, như sau.

 
Chuẩn bị cho tiến trình khởi công tái thiết Đền Thánh Tử đạo Hải Dương, theo ý định của Bề trên Giáo phận, Ban vận động xây Đền Thánh đã mở cuộc lạc quyên cho công trình thế kỷ này. Nhân dịp Đền Thánh đang được xây dựng, hòa nhịp cùng tấm lòng hảo tâm đó đây hướng về linh địa với lời cầu nguyện và sự cộng tác quảng đại, Ban vận động (trước đây) xin công bố Danh sách ủng hộ công trình xây Đền Thánh kể từ năm 2015 đến 2017, như sau.
 

             Danh sách công đức xây Đền Thánh Hải Dương (qua Đức Tổng Giuse)
            - Danh sách Công đức xây Đền Thánh Tử đạo Hải Dương, giai đoạn II – Xây bằng đá 

  •  
1. Danh sách Các Giáo xứ công đức
  
STT GIÁO XỨ KHU VỰC CHA SỐ TIỀN NGÀY GHI CHÚ
1 Mỹ Động
An Thủy
Kim Bào
Hilariô
Nguyễn Thế Cường
293.800.000 7/12/2015 5 đợt
2 Kẻ Sặt Gioan B.
Bùi Văn Nhượng
288.645.000 9/9/2016 3 đợt
3 Hữu Quan
My Sơn
Gioakim
Nguyễn Đức Báu
253.334.000    
4 Xâm Bồ Giuse Phạm Cao Đỉnh 191.120.000 02/12/2015 2 đợt
5 Cẩm Phả
Cửa Ông
Antôn Trần Văn Minh 158.430.000 31/10/2015  
6 Chính Tòa Giuse Nguyễn Văn Thông 150.000.000 18/01/2016  
7 Thánh Antôn Phêrô Nguyễn Văn Nguyên 142.000.000 06/12/2016  
8 Mạo Khê Inhaxiô Đoàn Thanh Vững 140.000.000 26/11/2015 2 đợt
9 Thúy Lâm
Đầu Lâm
Toma Đỗ Đức Lượng 132.100.000    
10 Hải Dương
Kim Lai
Dương Hữu Tình 130.000.000 06/12/2016  
11 Hòn Gai Đaminh Nguyễn Chấn Hưng 113.610.000 29/01/2016 2 đợt
12 Tiên Đôi
Đông Xuyên
Xuân Hòa
Đaminh Cao Văn Đức 108.030.000 24/01/2016  
13 Phú Lộc
Chi Khê
Đaminh Nguyễn Văn Phê 102.000.000 13/12/2015  
14 Nam Am Gioan B. Nguyễn Quang Sách 99.690.000 14/11/2016 2 đợt
15 Liễu Dinh Toma Nguyễn Văn Vinh 90.820.000 11/3/2016 2 đợt
16 An Hải Gioan B. Vũ Văn Kiện 85.420.000 25/02/2016  
17 Trà Cổ
Ninh Dương
Giuse Nguyễn Văn Vàng 78.200.000 16/12/2015  
18 Lương Khê Giuse Nguyễn Trần Châu 75.500.000 14/10/2016  
19 An Toàn
An Tân
Đaminh Nguyễn Thế Hưng 73.700.000 17/12/2015 2 đợt
20 Bùi Xá
Phần Lâm
Phêrô Vũ Văn Thìn 65.000.000 7/7/2016  
21 Tân Kim Phêrô Nguyễn Văn Đảo 64.550.000 07/12/2015  
22 Súy Nẻo
Bạch Sa
Tân Hưng
Gioan B. Ngô Ngọc Chuẩn 59.310.000 02/01/2016  
23 Nhân Nghĩa
Mạn Nhuế
Gioan B. Bùi Văn Hân 58.410.000 23/3/2016  
24 Đông Khê
Đông Tân
Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ 58.200.000 15/01/2016  
25 Bùi Hòa Phêrô Hoàng Văn Thịnh 57.010.000 13/6/2016  
26 Đồng Giá
Gia Đước
Giuse Nguyễn Văn Chiến 53.400.000 24/5/2016  
27 Xuân Ninh Phêrô Nguyễn Văn Lập 51.000.000 16/12/2015  
28 Xuân Điện
Tiên Am
Isiđôrô Phạm Văn Toản 50.000.000 01/12/2016  
29 Phú Tảo Toma A. Vũ Quân Bằng 48.050.000 07/12/2015  
30 Hội Am
Vạn Hoạch
Gioakim Nguyễn Văn Thăng 43.770.000 07/12/2015 3 đợt
31 An Quý Antôn Nguyễn Văn Thăng 42.480.000 29/01/2016  
32 Thắng Yên Gioan B. Đoàn Văn Phú 41.750.000 30/11/2015 2 đợt
33 Đồng Xá Vũ Văn Học 40.000.000 26/4/2016  
34 Phương Quan
Từ Xá
Giuse Phạm Văn Sửu 39.250.000 07/12/2015  
35 Văn Mặc
Hào Xá
Nham Biều
Giuse Nguyễn Xuân Thắng 38.100.000 07/12/2015 2 đợt
36 Kẻ Bượi
Ba Đông
Gioakim Đặng Văn Hoàng 37.450.000 02/6/2016  
37 Khúc Giản Giuse Nguyễn Văn Luân 37.000.000 16/12/2015 2 đợt
38 Đại Lộ Giuse Bùi Quang Cường 36.920.000 06/04/2016  
39 Nghĩa Xuyên
Hải Ninh
Giuse Đào Trung Thời 36.280.000 07/12/2015  
40 Đông Côn Gioakim Nguyễn Đình Hiệp 35.620.000 07/12/2015  
41 Thư Trung Antôn Nguyễn Văn Uy 35.170.000    
42 Trang Quan-Đồng Giới Phanxicô Trần Đức Thảo 34.220.000 10/3/2016  
43 Đồng Bình Antôn Nguyễn Văn Thục 32.070.000 07/12/2015  
44 Chạp Khê Phêrô Phạm Văn Nghĩa 30.730.000 29/01/2016  
45 Ngọc Lý Antôn Khổng Minh Hoàng 30.000.000 07/12/2015  
46 Nam Pháp Phêrô Đoàn Văn Khải 30.000.000 06/12/2016  
47 Đào Xá Giuse Hoàng Văn Khiển 29.300.000 07/12/2015  
48 Cựu Viên Phaolô Nguyễn Văn Đông 29.280.000 26/12/2015  
49 Trung Nghĩa Giuse Hoàng Văn Thiều 28.890.000 02/11/2016  
50 Lãm Hà Antôn Nguyễn Văn Ninh 27.000.000 29/01/2016  
51 Đồng Vạn
Bình Hoàng
Giuse Vũ Văn Khương 26.120.000 06/7/21016  
52 Đền Martin Đaminh Nguyễn Thế Hiệt 25.000.000 27/12/2015  
53 Thiết Tranh Inhaxiô Vũ Văn Giang 22.750.000 06/12/2016  
54 Yên Trì
Sông Khoai
Giuse Nguyễn Xuân Đài 22.000.000 06/12/2016  
55 Lão Phú Giuse Nguyễn Văn Sáng 21.670.000 20/01/2016  
56 Hà Lai Augus. Hoàng Ngọc Toàn 19.200.000 13/12/2015  
57 Thủy Giang Antôn Khổng Minh Số 19.010.000 30/11/2016  
58 Đáp Khê
Trung Hà
Inhaxiô Đoàn Như Quý 18.700.000 07/12/2015 2 đợt
59 Đạo Dương Giuse Nguyễn Tiến Dũng 14.804.000 07/12/2015  
60 Đông Lâm Giuse Bùi Văn Hà 13.590.000 07/12/2015  
61 Kim Côn Giuse Nguyễn Văn Xứng 7.100.000 26/4/2016  
62 Kim Bịch Giuse Vũ Văn Tuyên 6.250.000 10/3/2016  
63 Văn Khê Stêphanô Nguyễn Văn Hiển 5.640.000 07/12/2015  
TỔNG CỘNG 4.228.443.000đ  
 
 
2. Danh sách quý Ân nhân công đức dưới 5 triệu
 
STT HỌ TÊN SỐ TIỀN ĐỊA CHỈ NGÀY NHẬN GHI CHÚ
1 Bà Anna Nguyễn Thị Tươi 1.000.000 Chính Tòa 01/11/2015  
2 Bà Anna Lê Thị Hoa 1.000.000 Chính Tòa 03/11/2015  
3 Một người   500.000   03/11/2015  
4 Anh Tuấn 1.000.000 Hà Nội 05/11/2015  
5 Anh Duy Tân 4.460.000 Chính Tòa 05/11/2015 200 USD
6 Quý Anh: Anh, Lăng, Nam, Chiến   1.100.000 Chính Tòa 07/11/2015  
7 Bà Anna Lê Thị
Bà Maria Trần Thị
Huyền
Chiêm
700.000 Chính Tòa 07/11/2015  
8 Một người   500.000 Chính Tòa 07/11/2015  
9 Ông Phêrô Trần Văn Tiến 500.000 Chính Tòa 07/11/2015  
10 Một người   2.000.000 Hội Am 9/11/2015  
11 Một số người lương dân   1.700.000 Hội Am 9/11/2015  
12 Chị Tạ Thị Vân 1.710.000 Canađa 12/11/2015 100 đô Canađa
13 Ông Giuse Lê Văn Kim, bà Maria Lê Thị The và các con   3.000.000 Chính Tòa 15/11/2015  
14 Bà Maria Lê Thị Nhuần 150.000 Chính Tòa 15/11/2015  
15 Ông bà Trúc Liên 2.000.000 Kẻ Sặt 23/11/2015 Đức cha
16 Tiểu Chủng viện Giêrônimô Liêm   1.130.000   27/11/2015  
17 Ông Phêrô Lê Công Thức 200.000 Chính Tòa 06/12/2015  
18 Ông Phêrô Trần Văn Bính 400.000 Chính Tòa 06/12/2015  
19 Ông Phêrô Phạm Quang Huy 1.000.000 An Hải 10/12/2015  
20 Gia đình Mátthêu   800.000   26/12/2015  
21 Bà Maria Nguyễn Thị Tâm 200.000 An Hải    
22 Bà Maria Nguyễn Thị Hường 100.000 An Hải    
23 Ông Phêrô Nguyễn Văn Phương 200.000 Chính Tòa    
24 Một người   200.000 Xuân Quang    
25 Ông Giuse Phạm Quang
Bà Maria Phạm Thị
Liêm
Hợi
3.500.000 An Hải 9/9/2016  
26 Chị Oanh   3.000.000 Hòn Gai 1/11/2016  
27 Ông Tiết   500.000 Kẻ Sặt 4/11/2016  
28 Một Chị   200.000 Thánh Antôn 11/11/2016  
29 Bà Maria Nguyễn Thị Xuyến 1.000.000 Thủy Giang 15/6/2017  
30 Cụ Maria Trần Thị Thìn 3.100.000 Thủy Giang 15/6/2017  
Tổng cộng 36.850.000đ      
 
 
3. Danh sách quý Ân nhân công đức từ 5 triệu đến dưới 20 triệu
 
STT HỌ TÊN SỐ TIỀN ĐỊA CHỈ NGÀY NHẬN GHI CHÚ
1 CĐ Mến Thánh Giá HP   5.000.000 Lãm Hà 21/11/2015  
2 Anh Trần Quang Bình
Thủy
5.000.000 Hải Phòng 24/11/2015  
3 Ông Phêrô Trần Văn
Bà Maria Đào Thị
Bính
Khấn
5.000.000 Chính Tòa 10/01/2016  
4 Ông Giuse Vũ Hữu
Bà Maria Nguyễn Thị

Thanh
5.000.000 Lãm Hà 14/01/2016  
5 Bà Maria Phạm Thị Việt 5.000.000 Việt Kiều Mỹ    
6 Bà Maria Nguyễn Thị Chồi 5.000.000 Việt Kiều Mỹ    
7 Huynh đoàn Đaminh Thánh Antôn   5.000.000 Thánh Antôn 7/4/2017  
8 Cụ Maria Dương Thị 5.000.000 Phần Lâm 2/6/2017  
9 Ông Giuse Phạm Quang
Bà Maria Chu Thị
Tấn
Hảo
5.000.000 Thánh Antôn 10/9/2017  
10 Chị Đinh Thị Oanh 5.000.000 Hòn Gai   2 đợt
11 Ông Micae Nguyễn Đình Đạt 5.000.000 Kim Bào    
12 Chị Ánh 5.000.000 Thái An
(Ngọc Lý)
13/12/2015  
13 Nhóm BVSS tại HP   5.720.000 Tòa GM 30/11/2015  
14 Huynh đoàn Đaminh Chính Tòa   6.000.000 Chính Tòa 24/11/2015  
15 Cụ Maria Trần Thị Năm 6.680.000 Thủy Giang 15/6/2017  
16 Bà Maria Phạm Ngọc Mai 10.000.000 Chính Tòa 03/11/2015  
17 Ông Gioan Lê Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Thân
Như
10.000.000 An Hải 12/11/2016  
18 Ông Antôn Nguyễn Duy Toán 10.000.000 Xâm Bồ 16/11/2016  
19 Tu hội Tận hiến   10.000.000 TGM 05/04/2016  
20 Bà Maria Nguyễn Thị Loan 10.000.000 Tam Cửu
(Bùi Hòa)
   
21 Chị Maria Nguyễn Thị Chăm 10.000.000 Lãm Hà 20/03/2017  
22 Bà  Maria Nguyễn Thị Loan 19.000.000 Chính Tòa    
Tổng cộng 157.400.000đ    
 
(Danh sách quý Ân nhân công đức từ 5 triệu đến dưới 20 triệu: Tiền gộp vào Giáo xứ)
 
STT HỌ TÊN SỐ TIỀN ĐỊA CHỈ GHI CHÚ
1 Bà Maria  Phạm Thị Thải
 
2 chỉ vàng Khu Thượng
(Kẻ Sặt)
(Dòng ba Đaminh)
2 Ông Phêrô Nguyễn Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Luân
Nhài
5.000.000 Thắng Yên  
3 Ông Giêrônimô Vũ Văn
Bà Maria Lưu Thị
Chiệm
Tám
5.000.000 Mạo Khê  
4 Ông Giuse Trần
Bà Maria Nguyễn Thị
Thường
Hiên
5.000.000 Mạo Khê  
5 Bà Maria Bùi Thị Lựu 5.000.000 Mạo Khê  
6 Ông Vicente Nguyễn Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Quy
Châu
5.000.000 Mạo Khê  
7 Ông Gioan Lưu Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Lực
Gửi
5.000.000 Mạo Khê  
8 Ông Toma Đặng Văn
Maria Nguyễn Thị Thanh
Quyết
Miện
5.000.000 Mạo Khê  
9 Cụ cố Gioan Nguyễn Văn
Cụ cố Maria Ngô Thị
Đính
Mến
5.000.000    
10 Ông Gioakim Nguyễn Văn Chanh 5.000.000    
11 Ông Giuse Đỗ Đức
Bà Maria Nguyễn Thị
Vinh
Chuộng
5.000.000    
12 Ông Gioan Ngô Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Đường
5.000.000    
13 Ông Phanxicô Trần Trọng Côi 5.000.000 Phú Tảo  
14 Bà Maria Phạm Thị Đông 5.000.000 Phú Lộc  
15 Ông Đôminicô Trần Kim
Bà Maria Nguyễn Thị
Khiêm
Bút
5.000.000 Chi Khê  
16 Bà Maria Nguyễn Thị 5.000.000 Trạm Ngoại
(Phú Lộc)
 
17 Ông Phaolô Nguyễn Văn
Bà Maria Hà Thị
Lập
Khen
5.000.000 Chi Khê  
18 Bà Maria Phạm Thị Sáu 5.000.000 Trạm Ngoại
(Phú Lộc)
 
19 Ông Đôminicô Trần Kim Thử 5.000.000 Chi Khê  
20 Bà Maria Nguyễn Thị The 5.000.000  Chi Khê  
21 Ông Giuse Đinh Văn
Bà Maria Nguyễn Thị Thu
Vinh
5.000.000 Chi Khê  
22 Ông Giuse Hồ Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Khái
Duyên
5.000.000 Nhuệ Giang (Đào Xá)  
23 Ông Phêrô Vũ Văn
Bà Maria Hoàng Thị
Thanh
Khanh
5.000.000 Trà Cổ  
24 Bà Maria Lê Thị Đốn 5.000.000 Đồng Bình  
25 Ông Antôn Nguyễn Văn Hưởng 5.000.000 An Toàn  
  Bà Anna Nguyễn Thị Hoài 5.000.000 Hoàng Xá
(Khúc Giản)
 
26 Bà Anna Nguyễn Thị Miến 5.000.000 Hoàng Xá
(Khúc Giản)
 
27 Bà Maria Trịnh Thị Hiển 5.000.000 Xuân Ninh  
28 Cha Gioan B. Nguyễn Văn Hải 5.000.000 Hữu Quan  
29 Bà Maria Lê Thị Sắn 5.000.000 Hữu Quan  
30 Ông Phaolô Bùi Văn
Bà Maria Đào Thị
Phượng
Nhừng
5.000.000 Hữu Quan  
31 Ông Phaolô Nguyễn Đức
Bà Maria Mai Thị
Phác
Hoan
5.000.000 Hữu Quan  
32 Ông Phaolô Hoàng Bá
Bà Maria Hoàng Thị
Thế
Tỵ
5.000.000 Hữu Quan  
33 Bà Maria Lê Thị Sức 5.000.000 Hữu Quan  
34 Ông Đaminh Hoàng Phú
Bà Maria Lễ Thị
Pha
Hạnh
5.000.000 Hữu Quan  
35 Ông Phaolô Hoàng Bá
Bà Maria Lê Thị
Thiết
Tỉnh
5.000.000 Hữu Quan  
36 Ông Phaolô Đinh Văn
Bà Maria Hoàng Thị
Bình
Dâng
5.000.000 Hữu Quan  
37 Ông Phaolô Lê Đình Minh 5.000.000 Cơ sở sản xuất rau câu  
38 Ông Phaolô Nguyễn Đức
Bà Maria Nguyễn Thị
Huyên
Hằng
5.000.000 Hữu Quan  
39 Ông Phaolô Nguyễn Văn
Bà Maria Bùi Thị
Tâm
Nở
5.000.000 Hữu Quan  
40 Bà Anna Nguyễn Thị Hồng Kim 5.000.000 Chính Tòa  
41 Bà Maria Nguyễn Thị Loan 5.000.000 Chính Tòa  
42 Ông Giêrônimô Đặng Văn Chiến 5.000.000 An Hải  
43 Ông Giêrônimô Đặng Văn Tâm 5.000.000 An Hải  
44 Bà Rosa Đoàn Thị Xiết 5.000.000 An Quý  
45 Ông Đaminh  Nguyễn Văn
Bà Anna Nguyễn Thị
Út
Yến
5.000.000 Xuân Sơn
(Khúc Giản)
 
46 Ông Luca Nguyễn Văn Diện 5.000.000 An Hải  
47 Bà Maria Đào Thị Chín 5.000.000 An Hải  
48 Bà Maria Mai Thị Thành 5.000.000 An Hải  
49 Huynh đoàn Kẻ Sặt   5.000.000    
50 Huynhh đoàn Nam Am   5.000.000    
51 Bà Maria Nguyễn Thị Côi 5.000.000 Chi Khê  
52 Ông Vicentê Đào Văn
Bà Maria Trần Thị
Chỉnh
Ngần
5.000.000 Thúy Lâm  
53 Ông Gioan B. Nguyễn Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Nam
Miến
5.000.000 Đông Thôn (Đầu Lâm)  
54 Ông Gioan B. Nguyễn Công
Bà Maria Trương Thị
Sửu
Hiển
5.000.000 Đông Thôn (Đầu Lâm)  
55 Ông Giuse Đào Đình
Bà Maria Phạm Thị
Xưa
Miền
5.000.000
 
Bùi Hòa  
56 Ông Vicentê Nguyễn Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Vang
Doan
5.000.000 Tam Cửu
(Bùi Hòa)
 
57 Ông Laurenxo Nguyễn Đức
Bà Maria Trần Thị
Thiện
5.000.000 Phần Lâm  
58 Ông Laurenxo Nguyễn Đức
Bà Anna Nguyễn Thị
Thuận
Lưỡng
5.000.000 Phần Lâm  
59 Ông Đaminh Phạm Văn 
Bà Maria Nguyễn Thị
Thuân
Thủy
5.000.000 (Bối Khê)
(Phần Lâm)
 
60 Bà Anna Hồ Thị Tho 5.000.000 (Bối Khê
(Phần Lâm)
 
61 Ông Giuse Đào Ngọc
Bà Maria Mai Thị
Ánh
Thanh
5.000.000 Bùi Xá  
62 Bà trương Mai  -Hạnh   5.000.000 Khu Hạ
(Kẻ Sặt)
 
63 Ông Đaminh Phạm Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Chức
Hương
5.000.000 Kẻ Sặt  
64 Bà Anna Vũ Thị Kết 5.000.000 Khu Trung
(Kẻ Sặt)
 
65 Bà Maria Chu Thị Đào 5.000.000 Khu Thượng
(Kẻ Sặt)
 
66 Ông bà Báu Yến 5.000.000 Khu Trung (Kẻ Sặt)  
67 Ông bà Phượng Dân 5.000.000 Khu Trung
(Kẻ Sặt)
 
68 Ông Vicente Nguyễn Văn
Maria Nguyễn Thị
Mão
Phiên
5.000.000 Xâm Bồ  
69 Ông Giuse Nguyễn Văn
Maria Trần Thị
Nhôi
Chung
5.000.000 Xâm Bồ  
70 Ông Antôn Vũ Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Cát
Giang
5.000.000 Xâm Bồ  
71 Ông Giuse Vũ Văn
Bà Anna Hà Thị
Điều
Huệ
5.000.000 Khu Trung
(Kẻ Sặt)
 
72 Bà Maria Nguyễn Thị Huệ 5.000.000 Cẩm Phả  
73 Bà Maria Nguyễn Thị Hồng 5.000.000 Cẩm Phả  
74 Ông Gioakim Đỗ Văn Phóng 5.000.000 Lạng Am
(Liêm Khê)
 
75 Ông Giuse Phạm Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Đức
Chỉ
5.000.000 Thánh Antôn  
76 Cụ Anna Phạm Thị Ninh 5.000.000 Thánh Antôn  
77 Chị Anna Phạm Thị Vân Anh 5.000.000 Thánh Antôn  
78 Chị Anna Vũ Thị Nhiệm 5.000.000 Thánh Antôn  
79 Huynh đoàn Chính Tòa   6.000.000    
80 Bà Maria Nguyễn Thị Kim Khánh 10.000.000 Đền thánh Martin  
81 Cha Gioakim Nguyễn Đức Báu 10.000.000 Hữu Quan  
82 Ông Phaolô Nguyễn Đức
Bà Maria Vũ Thị
Phất
Ngân
10.000.000 Hữu Quan  
83 Bà Maria Nguyễn Thị Soan 10.000.000 Chính Tòa  
84 Bà Anna Lê Thanh Thủy
(Tươi)
10.000.000 Chính Tòa  
85 Ông Phêrô Trần Văn Vượt 10.000.000 Hòn Gai  
86 Bà Maria Đinh Thị Lan Khôi 10.000.000 Hòn Gai  
87 Bà Phạm Thị Hồng 10.000.000 Hòn Gai  
88 Ông Giuse Nguyễn Văn
Bà Anna Phạm Thị
Long
Huyền
10.000.000 Khu Thượng  (Kẻ Sặt)  
89 Ông Giuse Phạm Văn
Bà Anna Phạm Thị
Hồi
Mùi
10.000.000 Khu Thượng (Kẻ Sặt)  
90 Huynh đoàn Hòn Gai   10.900.000    
91 Bà Maria Nguyễn Thị Hào 7.300.000 Trại Kênh
(An Thủy)
2 chỉ vàng
92 Bà Maria Nguyễn Thị Xèng 5.000.000 Tư Đa
(Mỹ Động)
 
93 Ông Phêrô Lê Văn Trải 5.000.000 Tư Đa
(Mỹ Động)
 
94 Ông Đaminh Trần Văn Ry 5.000.000 Kênh Hạ
(Mỹ Động)
 
95 Bà Phạm Thị Huê 5.000.000 Kênh Hạ
(Mỹ Động)
 
96 Ông Phêrô Trần Văn
Bà Maria Lê Thị
Hải
Lan
5.000.000 Kênh Hạ
(Mỹ Động)
 
97 Ông Vicentê Đinh Văn
Bà Maria Lê Thị
Chín
Hòa
5.000.000 Kênh Hạ
(Mỹ Động)
 
98 Anh Giuse Trần Văn
Chị Maria Đặng Thị
Đức
Tươi
5.000.000 Mỹ Động  
99 Cụ Maria Nguyễn Thị Liên 5.000.000 An Thủy  
100 Ông Đaminh Trần Văn
Bà Têrêsa Nguyễn Thị
Dương
Tỉnh
5.000.000 Kim Bào  
 
 
4. Danh sách quý Ân nhân công đức từ 20 triệu trở lên
 
STT HỌ TÊN SỐ TIỀN ĐỊA CHỈ NGÀY GHI CHÚ
1 Ông Phêrô Vũ Đình
Bà Maria Phạm Thị
Phúc
Thêu
20.000.000   16/12/2015  
2 Ông Giuse Tạ Đức
Bà Maria Đỗ Thị
Thắng Loan 20.000.000 Hòn Gai 10/11/2015  
3 Ông Giuse Nguyễn Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Minh
Nụ
20.000.000 Thanh Xá
(Phương Quan)
13/6/2016  
4 Ông Giuse Phạm Văn
Bà Maria Nguyễn Thị Minh
Thuận
Quang
20.000.000 Kẻ Sặt 4/11/2016  
5 Ông Đaminh Mai Quang
Bà Maria Phạm Hiền
Đại
Trang
20.000.000 Hòn Gai 04/01/2017  
6 Ông Giuse Nguyễn Hoàng
Bà Maria Phạm Thị
Quý
Mến
20.000.000 Thánh Antôn 02/5/2017 2 đợt
7 Bà Maira Cao Thị Lương 20.000.000 Trà Cổ 28/4/2016  
8 Ông Đaminh Phạm Quang
Bà Anna Lê Thị
Kính
Chi
20.000.000 Kẻ Sặt 29/01/2016  
9 Ông Giuse Phạm Thanh
Bà Anna Vũ Thị
Long
Vinh
20.000.000 Kẻ Sặt    
10 Dòng nữ Đaminh Thánh hiệu Catarina Siena Thánh Tâm - Xuân Lộc   20.000.000   4/7/2018  
11 Ông Giuse Vũ Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Hiệu
Nghỉ
25.000.000 Xâm Đông 24/11/2015  
12 Tiền xin khấn ngày hành hương 6.11.2015   26.000.000 Đền Thánh Hải Dương 13/11/2015  
13 Anh Giuse Hoàng Đình
Chị Maria Nguyễn Thương
Văn
Huyền
30.000.000 Xuân Ninh 16/12/2015  
14 Cụ Giuse Vũ Văn
Cụ Maria Nguyễn Thị
Thức
Sinh
40.000.000 Hành Kênh 11/6/2017  
15 Ông Nguyễn Đức
Bà Maria Nguyễn Thị
Hồi
Oanh
50.000.000 Hải Dương 05/11/2015  
16 Ông Gioan B. Bùi Văn
Bà Anna Nguyễn Thị
Kiếm
Mười
50.000.000 Lãm Hà 22/11/2015  
17 Bà Maria Lê Thị Đủ 50.000.000 An Tân 17/12/2015  
18 Ông Giuse Phạm Tuấn
Bà Anna Quách Thị Thu
Anh
Hằng
50.000.000 Antôn 18/01/2016  
19 Bà Maria Nguyễn Thị Bích Hồng 50.000.000 Thắng Yên 24/01/2016  
20 Doanh nhân Công giáo   50.000.000 Hạt Kẻ Sặt và Hải Dương 06/11/2016  
21 Ông Giuse Ninh Văn
Bà Maria Phạm Thị
Dũng
Hoa
50.000.000 Cẩm Phả 17/01/2017  
22 Ông bà Hiển 80.555.000 Mạo Khê 26/11/2015 5.000 Đô Úc
23 Huynh đoàn Đaminh Giáo phận Hải Phòng   86.000.000 Giáo phận 01/01/2016 80 tr và 2 chỉ vàng
24 Ông Giuse Phạm Tuấn
Bà Maria Phạm Thị Quỳnh
Anh Hoa 100.000.000 Thánh Antôn 5/5/2017  
25 Ông Giuse Phạm Văn
Bà Maria Phạm Thị Phương
Nhân Nga 100.000.000 Thánh Antôn 5/5/2017  
26 Ông Giuse Phạm Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Vinh Hoan 100.000.000 Thánh Antôn 5/5/2017  
27 Gia đình anh Phương   100.000.000 Móng Cái 20/5/2017  
28 Anh chị Khái Mây 100.000.000 Mạo Khê    
Tổng cộng 1.337.555.000đ    
 
(Danh sách quý Ân nhân công đức từ 20 triệu trở lên: Tiền gộp vào Giáo xứ)
 
STT HỌ TÊN SỐ TIỀN ĐỊA CHỈ GHI CHÚ
1 Ông Vicente Vũ Đình
Bà Maria Nguyễn Thị
Luyện
Miễn
20.000.000 Phú Lộc  
2 Ông Vicente Vũ Đình Quốc
Bà Maria Phạm Thị
Tuấn
Tuyền
20.000.000 Phú Lộc  
3 Ông Gioan B. Nguyễn Công
Bà Maria Trương Thị
Trại
Nga
20.000.000 Đông Thôn (Đầu Lâm)  
4 Ông Toma Nguyễn Viết
Bà Maria Nguyễn Thị
Chung
Thúy
20.000.000 Đầu Lâm  
5 Bà Maria Nguyễn Văn Chín 20.000.000 Tư Đa
(Mỹ Động)
 
6 Ông Giuse Phạm Xuân
Bà Anna Phạm Thị
Thành
Hiến
20.000.000 Khu Hạ
(Kẻ Sặt)
 
7 Ông Giuse Phạm Minh
Bà Maria Nguyễn Thị
Thời
Hào
20.000.000 Kẻ Sặt  
8 Ông Matthêu Nguyễn Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Loãn
Ngào
20.000.000 An Thủy  
9 Ông Phaolô Lê Văn
Bà Maria Phạm Thị
Thuộc
Lan
25.000.000 Hữu Quan  
10 Ông Đaminh Hoàng Phú
Bà Maria Nguyễn Thị
Phẩm
Giông
25.000.000 Hữu Quan  
11 Ông Matthêu Nguyễn Văn
Bà Anna Nguyễn Thị
Tuân
Nền
20.000.000 An Thủy  
12 Ông cố Đaminh Nguyễn Văn
Bà cố Têrêsa Cao Thị
Phai
Chén
20.000.000 Mỹ Động  
13 Bà Maria Nguyễn Thị Chín 20.000.000 Tư Đa
(Mỹ Động)
 
14 Ông Matthêu Nguyễn Văn
Bà Maria Nguyễn Thị
Loãn
Ngào
20.000.000 An Thủy  
15 Chị Maria Vũ Thị Hẹn 22.200.000 Mỹ Động 1.000 USD
16 Ông Đaminh Phạm Anh
Bà Têrêsa Trần Thị
Tuấn
Băng
20.000.000 Mạo Khê  
 
5. Danh sách quý Cha công đức
 
STT TÊN THÁNH VÀ HỌ TÊN SỐ TIỀN NGÀY NHẬN
1 Cha Gioan B. Đoàn Văn Phú 20.000.000 07/12/2015
2 Cha Gioan B. Bùi Văn Hân 20.000.000 06/02/2017
3 Cha Gioan B. Ngô Ngọc Chuẩn 10.000.000 02/01/2016
4 Cha Gioakim Nguyễn Đức Báu 10.000.000 13/01/2016
(Đóng vào Giáo xứ)
5 Cha Toma Vũ Quân Bằng 5.000.000 07/12/2015
6 Cha Gioan Nguyễn Đức Phú 5.000.000 07/12/2015
7 Cha Giuse Ngô Văn Vàng 5.000.000 16/12/2015
8 Cha Phaolô Nguyễn Văn Đông 5.000.000 27/12/2015
9 Cha Gioan B. Nguyễn Văn Hải 5.000.000 13/01/2016
(Đóng vào Giáo xứ)
10 Cha Antôn Vũ Văn Học 5.000.000 13/01/2016
11 Cha Gioan B. Nguyễn Quang Sách 5.000.000 06/12/2016
12 Cha Giuse Nguyễn Văn Vang 5.000.000 06/12/2016
13 Cha Stêphanô Nguyễn Văn Hiển 2.000.000 07/12/2015
14 Gioakim Nguyễn Đình Hiệp 1.000.000 07/12/2015
Tổng cộng   88.000.000đ  
 
 
6. Danh công đức của quý Ân nhân tại Miền Nam
 
STT HỌ TÊN SỐ TIỀN ĐỊA CHỈ NHẬN GHI CHÚ
1 Gia đình chị Thanh 50.000.000 Hải Xuân
Vũng Tàu
13/02/2016  
2 Gia đình anh chị Minh Dung 30.000.000 Long Hương    
3 Chị Maria Đỗ Thị Nguyệt 50.000.000 Vũng Tàu    
4 Phanxicô S. Nguyễn Việt
Maria Nguyễn Thị
Maria Đỗ Thị
Phêrô Maria Nguyễn Văn
Giuse Nguyễn Văn
Hương
Diễn
Hiên
Thu
Mạnh
100.000.000   11/3/2017 Qua Đức cha
5 Giáo xứ Phước Thành   147.620.000 Giáo phận Bà Rịa 15/2/2017 Đức cha
Tổng cộng 377.620.000đ    
 

TỔNG SỐ TIỀN QUYÊN GÓP VÀ TIỀN LỜI GỬI NGÂN HÀNG
 
STT DANH MỤC SỐ TIỀN Ghi chú
1 Các Giáo xứ 4.228.443.000đ 92
2 Ân nhân trên 20 triệu 1.337.555.000đ  
3 Ân nhân trên 5 triệu 157.400.00l0đ  
4 Ân nhân dưới 5 triệu 36.850.000đ  
5 Quyên góp tại Miền Nam 230.000.000đ Chuyển cha Giuse Tình trước: 147.620.000đ
6 Quý Cha công đức 88.000.000đ  
Tổng Quyên góp 6.078.248.000đ  
Tiền lãi gửi ngân hàng 751.444.000đ  
Tổng Quyên góp và lãi 6.829.692.000đ  
 
 
(Tổng số: Sáu tỷ tám trăm hai mươi chín triệu sáu trăm chín mươi hai ngàn đồng)
 
Những tấm lòng quảng đại trên là bằng chứng sống động cho tình mến Chúa và lòng yêu kính Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương, đồng thời thể hiện tinh thần đồng trách nhiệm với công việc chung của Giáo phận. Thay lời cho Ban vận động, chúng con xin hết lòng cảm ơn Quý Cha, quý Ân nhân cùng quý tín hữu khắp nơi đã nhiệt tình cộng tác và rộng lòng ủng hộ. Nguyện xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Các Thánh Tử đạo Hải Dương, tuôn đổ muôn vàn ơn phúc trên quý Cha, quý Ân nhân và những ai đã góp phần mình cho công trình ghi dấu ấn lịch sử và đậm nét son đức tin nơi Giáo phận Hải Phòng thân yêu này.
T/m Ban vận động
Linh mục đặc trách
Giuse Nguyễn Văn Vang
 

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 88
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 85
 
  •   Hôm nay 14,224
  •   Tháng hiện tại 811,379
  •   Tổng lượt truy cập 62,508,203