Danh sách công đức Đá xây Đền Thánh Tử đạo Hải Dương (hết tháng 10/2019)

Thứ ba - 05/11/2019 01:06      Số lượt xem: 4210

Trong thời gian vừa qua, Ban Kiến thiết Đền Thánh Tử đạo Hải Dương tiếp tục nhận được những tấm lòng hảo tâm công đức xây Đền Thánh của Quý Ân nhân. Danh sách công đức tính đến hết tháng 10 năm 2019 như sau:

pic 1

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC GIAI ĐOẠN XÂY ĐỀN THÁNH BẰNG ĐÁ – Lần 1
 
 
Stt Họ tên Địa chỉ Số tiền Ghi chú
1  Luca Tiệp, Luca Khanh và Luca Nam Hải Dương 25.000.000 đ  
2 Gia đình Giuse Nguyễn Quang Thịnh Hải Dương 1.000.000 đ  
3 Một gia đình miền Nam Miền Nam 10.000.000 đ  
4 Giuse Tuấn Anh Hải Dương 5.000.000 đ  
5 Ông Giuse Quách Như Vân Kẻ Sặt 10.000.000 đ  
6 Anh chị Quang - Quyền Thư Trung 10.000.000 đ  
7 Ông Phêrô Đào Văn Luân Kim Lai 5.000.000 đ  
8 Giáo xứ Phú Tảo Phú Tảo 25.000.000 đ  
9 Cha Phaolô Phạm Văn Tuấn Trung tâm mục vụ Công giáo VN tại Đức Quốc 4.000 Euro  
10 Bà Maria Chu Thị Yến Ban Vận động tài chính cho ĐT 30.600.000 đ Đợt 2
11 Anh Đaminh Mai Quang Sơn & chị Maria Nga Hòn Gai 20.000.000 đ  
12 Ông bà Dung - Yên Khu 4 giáo xứ Hòn Gai 10.000.000 đ  
13 Chị Anna Phạm Thị Nga Ban Vận động tài chính cho ĐT 80.000.000 đ Đợt 2
14 Bà Anna Phạm Thị Bạch Ban Vận động tài chính cho ĐT 219.000.000 đ Đợt 1
15 Bà Anna Phạm Thị Xuân Ban Vận động tài chính cho ĐT 35.000.000 đ Đợt 2
16 Bà Anna Lê Thị Huy Ban Vận động tài chính cho ĐT 23.500.000 đ Đợt 2
17 Ca đoàn Fatima Kim Lai 10.000.000 đ  
18 Bà Maria Nguyễn Thị Kiểm Hòn Gai 10.000.000 đ  
18 Bà Maria Ngô Thị Tuyết Hòn Gai 1.000.000 đ Đợt 2
19 Bà Têrêsa Trần Thị Thêm Hòn Gai 3.000.000 đ  
20 Ông bà Phêrô Đoàn Văn Chiến Kim Lai 10.000.000 đ  
21 Ông Micae Hoàng Văn Bật Tân Kim 5.000.000 đ  
22 Bà Maria Điệp Ngũ Mã – Tân Kim 2.000.000 đ  
24 Maria Hằng, Maria Hương, Giuse Bảo   1.500.000 đ  
23 Giuse Nguyễn Quốc Trị Đồng Kênh, Nghĩa Xuyên 3.000.000 đ  
24 Cha Gioakim Nguyễn Đức Báu Và giáo xứ Hữu Quan, Lập Lễ 151.400.000 đ  
25 Hiệp Hội Đaminh Mẫu Tâm - Hải Phòng Tu Xá Đức Mẹ Lên Trời - Hữu Quan 10.000.000 đ  
26 Anh chị Tùng Uyên Giáo xứ Hải Dương 1.000.000 đ  
27 Chị Maria Xuân Giáo xứ Hải Dương 1.000.000 đ  
28 Anh Phêrô Cần Giáo xứ Kim Lai 1.000.000 đ  
29 Bà Cố Anna Nguyễn Thị Mầu Giáo xứ Đồng Xá 5.000.000 đ  
30 Gia đình ông bà Quý Dinh cùng các con Giáo họ Lập Lễ, Hữu Quan 1.000.000 đ  
31 Ông bầ Phêrô Lê Văn Độ, Maria Khơi Hoa Kỳ (gửi tiền qua  ô. Chiến) 1.000 $  
32 Ông bà Phêrô Lê Văn Tiến, Maria Thúy Hoa Kỳ (gửi tiền qua ô. Chiến) 1.000 $  
33 Bà Maria Mai Thị Loan Khu 2, giáo xứ Hòn Gai 7.000.000 đ  
34 Giáo xứ Kẻ Bượi   45.000.000 đ  
35 Bà Anna Vũ Thị Tuyết Giáo xứ Thánh Antôn 5.000.000 đ  
36 Cháu Rosa Phạm Hồng Nhung Giáo xứ An Quý 10.000.000 đ  
37 Bà Maria Lê Xuân Hinh Giáo xứ Hải Dương 6.000.000 đ  
38 Bà Maria Trịnh Thị Son Giáo xứ Hữu Quan 1.000.000 đ  
39 Chị Thơ Ở Hoa Kỳ, gốc xứ Thư Trung 3.000.000 đ Đức Tổng
40 Bà Maria Chính Giáo xứ Hải Dương 2.000.000 đ  
41 Anh Giuse Phạm Hải Hà   1.000.000 đ  
42 Ông Lê Văn Vượng Paris - Pháp 700 Euro Đức Tổng
43 Hội Doanh nhân Công giáo Nhóm Vĩnh Bảo - Tiên Lãng 5.000.000 đ  
44 Gia đình ông Phêrô Trần Văn Sau Giáo xứ An Quý 5.000.000 đ  
45 Đoàn hành hương Hội Thánh Mẫu Giáo xứ Chính Tòa Hải Phòng 9.000.000 đ  
46 Gia đình ông bà Nguyện Thố Giáo họ Thái An, Ngọc Lý 50.000.000 đ  
47 Ông Giuse Dương Quang Tuấn và bà Maria Hoa Giáo xứ Kẻ Sặt 20.000.000 đ  
48 Đoàn hành hương Giáo họ Hà Khẩu, Hòn Gai 2.900.000 đ  
49 Ông bà Huy Mỵ Giáo xứ Kẻ Bượi 1.000.000 đ  
50 Bà Trái Giáo xứ Kẻ Bượi 1.000.000 đ  
51 Bà Bắc Giáo xứ Kẻ Bượi 1.000.000 đ  
52 Anh chị Minh Thủy Giáo xứ Kẻ Bượi 2.000.000 đ  
53 Bà Anna Nguyễn Thị Định Giáo xứ Hải Dương 10.000.000 đ  
54 Bà Maria Liểu Giáo xứ Tân Kim 3.000.000 đ  
55 Hiệp hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng Giáo phận Hải Phòng 10.000.000 đ  
56 Bà Maria Hòa Giáo xứ Hải Dương 5.000.000 đ  
57 Bà Terêsa Lê Thị Quyền Giáo xứ Kim Lai 1.500.000 đ  
58 Bà Anna Chu Thị Đỗ Giáo xứ Kẻ Sặt 2.000.000 đ  
59 Gia đình ông bà Hạnh Lan Khu Hạ, giáo xứ Kẻ Sặt 5.000.000 đ  
60 Ông bà Bích Năm Giáo xứ Xâm Bồ 5.000.000 đ  
61 Cha Ignatio Đoàn Như Quý và 2 giáo xứ Giáo xứ Đáp Khê và Trung Hà 25.050.000 đ  
64 Ông Gioakim Phạm Văn Quy và bà Maria Thích Giáo xứ Tân Kim 5.000.000 đ  
62 Bà Nancy Paul Trần (Nguyễn Thị Lan Hương) 1028 Lincon Ave Sprinfied PA 19064 USA (215.778.7090) 10.000.000 đ  
63 Bà Maria Tiến Giáo xứ Đông Tân 1.000.000 đ  
64 Gia đình cụ Trùm Sức Giáo xứ Hải Dương 50.000.000 đ  
65 Các cha Dòng Chúa Cứu Thế Phú Tảo   10.000.000 đ  
66 Anh chị Ngô Quyên (gửi qua ông Lê Bá Công) Hoa Kỳ 1.000 $  
67 Gđình ông Khải Hải Dương 2 tấn xi măng  
68 Huynh đoàn Đaminh Việt Nam   100.000.000 đ Cha Nguyên 
69 Cha Giuse Quách Trung Hiếu   10.000.000 đ  
70 Giáo xử Nam Am   70.000.000 đ  
71 Ông Giuse Khổng Trung Thiếu Nam Am 5.000.000 đ  
72 Bà Anna Phạm Thị Bẩy Hội Bến 5.000.000 đ  
73 Giáo xứ Thư Trung   100.000.000 đ  
74 Ông Giuse Phạm Trọng Bình và bà Maria Thủy Thánh Antôn- Kẻ Sặt 50.000.000 đ  
 
 
 DANH SÁCH CÔNG ĐỨC ĐÁ
THÁNG 9 VÀ THÁNG 10 NĂM 2019
 
Stt  Họ và tên Giáo xứ Loại 1
1.000.000
Loại 2
2.000.000
Loại 3
4.000.000
Loại 4
6.000.000
1 Maria Thành Hải Dương 1 viên      
2 Các con bà Dự Hải Dương   1 viên    
3 Nguyễn Thái Học Phát Diệm   1 viên    
4 Anh chị Nho Oanh Kẻ Bượi 3 viên      
5 Bà Dậu Kẻ Bượi   1 viên    
6 Anh chị Bình Trang Ba Đông   1 viên    
7 Anh chị Cường Thiết Kẻ Bượi 1 viên      
8 Cô Chinh Kẻ Bượi 1 viên      
9 Cô May Kẻ Bượi 1 viên      
10 1 gia đình Đỗ Lâm. Kẻ Bượi 1 viên      
11 Ông bà Đình Đỗ Lâm. Kẻ Bượi 1 viên      
12 Cụ Sính Ba Đông 1 viên      
13 Cô Thoa Ba Đông 1 viên      
14 Ông bà Tải Tuyết Kẻ Bượi 1 viên      
15 Ông bà Phan Quyên Kẻ Bượi 1 viên      
16 Ông bà Nam Tiệp Kẻ Bượi 1 viên      
17 Maria Thủy, Giuse Bằng, Maria Ngọc Thái An. Ngọc Lý 1 viên 1 viên    
18 1 gia đình       1 viên  
19 Chị Hòa Hạnh Tân Kim     1 viên  
20 1 gia đình Chi Khê 1 viên      
21 Hương – Tâm Chi Khê 1 viên      
22 Anna Phạm Hồng Hải Phú Lộc 1 viên 1 viên    
23 Giuse Phạm Văn Tính Phú Lộc 1 viên 1 viên    
24 Giuse Đoán và Anna Mến Hải Dương 2 viên      
25 Hội Rôsa Hải Dương   1 viên    
26 Đinh Thị Hải Hải Dương 2 viên 1 viên    
27 Maria Nguyễn Thị Phê Tam Cửu. Bùi Hòa 1 viên      
28 Maria Trần Thị Thư Tam Cửu. Bùi Hòa 1 viên      
29 Anre Phạm Quang Niêm Di Linh. Bùi Hòa 2 viên      
30 Maria Nguyễn Thị Thoa Bùi Hòa 2 viên      
31 Bà Trương Thị Lựu và Maria Trần.T. Lộc Bùi Hòa 1 viên      
32 Maria Son Di Linh. Bùi Hòa 1 viên      
33 Maria Phạm Thị Lam Bùi Hòa 1 viên      
34 Hội tràng Vô Nhiễm Nguyên Tội Di Linh. Bùi Hòa   1 viên    
35 Micae Nguyến Hữu Đới Bùi Hòa 6 viên      
36 Giuse Nguyễn Hữu Học – Nhài Bùi Hòa   1 viên    
37 Bà trương Maria Thương Di Linh. Bùi Hòa 1 viên 1 viên    
38 Gđình Điền Hường Di Linh. Bùi Hòa 1 viên      
39 Gđình Vic. Vũ Đình Toan Tam Cửu. Bùi Hòa 1 viên      
40 Gđình Vicente Nhôi Tam Cửu. Bùi Hòa 1 viên      
41 Maria Nguyễn Thị Thuấn Bùi Hòa 3 viên      
42 Maria Phạm Thị Đào Nhủ Bùi Hòa   1 viên    
43 Giuse Phạm Phú Hiến Bùi Hòa   1 viên    
44 Gioakim Đào Đình Gia Bùi Hòa 1 viên      
45 Micae Nguyễn Văn Hoàng Bùi Hòa 3 viên      
46 Vicente Phạm Văn Động Di Linh. Bùi Hòa 1 viên      
47 Micae Phạm Phú Trụ Bùi Hòa 1 viên      
48 Maria Khổng Thị Man Tam Cửu. Bùi Hòa 1 viên      
49 Maria Phạm Thị Toàn Tam Cửu. Bùi Hòa 1 viên      
50 Anre Nguyễn Hữu Trường Di Linh. Bùi Hòa 1 viên 1 viên    
51 Micae Phi Lựu Bùi Hòa   1 viên    
52 Maria Nguyễn Thị Kim Bùi Hòa 1 viên      
53 Micae Nguyễn Hữu Nhật Bùi Hòa 1 viên      
54 Giuse Nguyễn Hữu Vinh Bùi Hòa 1 viên      
55 Giuse Nguyễn Hữu Năng Bùi Hòa 1 viên      
56 Maria Phạm Thị Dụ Bùi Hòa   1 viên    
57 Maria Phạm Thị Tìm Bùi Hòa   1 viên    
58 Maria Nguyễn Thị Ngọc (10 triệu) Tam Cửu. Bùi Hòa     1 viên 1 viên
59 Gđình Đình Đông –Hằng (lương dân) Hà Nội 1 viên   1 viên  
60 Chị Maria Hương (con bà Chính) Hải Dương 1 viên      
61 Gia đình ông Giuse Long Hải Dương 1 viên      
62 Gia đình Maria Ngân (con ông Long) Hải Dương 1 viên      
63 Gia đình Antôn Bảo (con ông Long) Hải Dương 1 viên       
64 Marỉa Trần Thị Đầm Hải Ninh   1 viên    
65 Maria Tin Hải Ninh   1 viên    
66 Maria Lê Thị Phố Quảng Ninh 1 viên      
67 Huynh đoàn Đaminh Hữu Quan 1 viên 1 viên    
68 Maria Lê Thị Chiên – Cảng Hữu Quan       1 viên
69 Gđình Maria Lê Thị Hương – Mạnh Hữu Quan   1 viên    
70 Hội Khấn Hữu Quan   1 viên    
71 Maria Xâm Nhị Châu. HD 1 viên      
72 Maria Lê Thị Sản Hữu Quan       1 viên
73 Gđình Maria Ngà – Huyên Tân Kim 1viên      
74 Anna Nguyễn Thị Mua Nghĩa Xuyên 1 viên      
75 Maria Phạm Thị Phương Tam Cửu. Bùi Hòa     1 viên  
76 Một giáo dân Nghĩa Ải 1 viên      
77 Anna Đoàn Thị Bích An Thủy 1 viên      
78 Maria Hoàng Thị Báu Hữu Quan 1 viên      
79 Maria Nguyễn Thị Ngư An Thủy 1 viên      
80 Maria Đào Thị Lan
Maria Đoàn Thị Yến Linh
Phú Lộc 1 viên      
81 Maria Lê Thị Ruyện Quảng Đạt. ĐX 1 viên      
82 Maria Nguyễn Thị Mẽ và Maria Thoa Hải Dương 2 viên      
83 Giuse Nguyễn Viết Toàn Kẻ Mốt 1 viên      
84 Maria Đỗ Thị Nhàn và Maria Nhẽ Nhân Nghĩa 2 viên      
85 Anna Hoàng Thị Thật An Thủy 1 viên      
86 Maria Lê Giáo Ngũ Mã 1 viên      
87 Maria Nguyễn Thị Hợp Kẻ Bượi 1 viên      
88 Đaminh Vũ Quang Hữu Kẻ Mốt 1 viên      
89 Maria Nguyễn Thị Hoa Tân Kim 1 viên      
90 Phêrô Thoa và Maria Lanh Thắng Yên 1 viên      
91 Maria Nguyễn Thị Phượng An Thủy 1 viên      
92 Gđình Ái Huyền Ngũ Mã. Tân Kim 1 viên      
93 Phêrô Sĩ và Maria Lân Thắng Yên 1viên      
94 Maria Mưu Thắng Yên 1 viên      
95 Ông bà Đỉnh Phin Kẻ Bượi 1 viên      
96 Cô chú Dưỡng Sao Kẻ Bượi 1 viên      
97 1 gia đình Kẻ Bượi 1 viên      
98 Anh chị Nghĩa Uyên Kẻ Bượi 1 viên      
99 Ông bà Văn Toan Kẻ Bượi 1 viên      
100 Ông Cố Lẫm Kẻ Bượi 1 viên      
101 Bà Hồng Kẻ Bượi 1 viên      
102 Ông bà Giuse Nguyễn Văn Liễu Đỗ Lâm. Kẻ Bượi 2 viên      
103 Cô Thay Kẻ Bượi 1 viên      
104 Bà Thơm Kẻ Bượi 1 viên      
105 Anh chị Khuy  Thản Kẻ Bượi 1 viên      
106 Ong bà Tam Đỗ Lâm. Kẻ Bượi 1 viên      
107 1 gia đình Kẻ Bượi 1viên      
108 Anh chị Hoa Trại Cầu Lâm. Kẻ Bượi 1 viên      
109 Ông bà Nhiều Kẻ Bượi 1 viên      
110 Ong bà Dự Mát Kẻ Bượi 1 viên      
111 Anh chị Hoàng Huê Kẻ Bượi 1 viên      
112 Ong bà Hải Tâm Kẻ Bượi 2 viên      
113 1 gia đình Kẻ Bượi   1 viên    
114 Đinh Thị Hải Tôn giáo bạn   1 viên    
115 Anh Laurenso Trần Thế Đức (10 triệu) Kim Bịch   5 viên    
116 Chị Têrêsa Nguyễn Thị Phượng Kim Bịch   1 viên    
117 Ông Giuse Nguyễn Văn Lai Kim Bịch   1 viên    
118 Anh Giuse Nguyễn Văn Hùng Kim Bịch 1 viên      
119 Anh Giuse Nguyễn Văn Cường Kim Bịch 1 viên      
120 Cụ Tôma Nguyễn Huy Phan Kim Bịch 1 viên      
121 Cha Giuse Hồ Đức Ký Kim Bịch 1 viên      
122 Bà Têrêsa Nguyễn Thị Khuyến và bà Anna Nguyễn Thị Quỵnh Kim Bịch 1 viên      
123 Phêrô Hoàng Văn Xuyên và Maria Ly Kim Lai 1 viên      
124 Phêrô Đoàn Văn Thành và Maria Na Kim Lai 1 viên      
125 Phêrô Trần Văn Thanh và Maria Mơ Kim Lai   1 viên    
126 Phêrô Đào Văn Phận và Maria Ý Kim Lai   1 viên    
127 Phêrô Cao Văn Lượng và Maria Hoa Kim Lai   1 viên    
128 Phêrô Đào Văn Đương và Maria Tuyên Kim Lai 1 viên      
129 Phêrô Đoàn Văn Thương và Maria Hương Kim Lai 1 viên      
130 Phêrô Cao Văn Dần và Maria Bình Kim Lai 1 viên      
131 Phêrô Đào Văn Đoan và Maria Bình Kim Lai 1 viên      
132 Phêrô Lê Văn Ân và Maria Sen Kim Lai 1 viên      
133 Phêrô Đoàn Anh Tùng và Maria Anh Kim Lai   1 viên    
134 Đội múa lân Kim Lai 1 viên      
135 Phêrô Nguyễn Văn Cường và Maria Hưng Kim Lai 1 viên      
136 Phêrô Đào Văn Kỳ và Maria Duyên Kim Lai 1 viên      
137 Phêrô Đào Văn Vụ và Maria Hồng Kim Lai 1 viên      
138 Phêrô Vũ Xuân Hồng và Maria Kiên Kim Lai 1 viên      
139 Hội tràng Mân Côi Bartolomeo Kim Lai 1 viên      
140 Phêrô Cao Văn Toản và Maria Thộc Kim Lai 1 viên      
141 Gioan Dũng Phấn Chính Tòa 1 viên      
142 Chị em chân kiệu khu Đtổng lãnh Micae Kim Lai 1 viên      
143 Bà Maria Vũ Thị Lụa Kim Lai 1 viên      
144 Ông Giuse Quang Hải Dương 1 viên      
145 Bà Anna Hằng Hải Dương 1 viên      
146 Ông Giuse Cường Hải Dương 1 viên      
147 Bà Anna Lan Anh Hải Dương 1 viên      
148 Cụ Micae Xiết Đền Thánh 1 viên      
149 Bà Maria Nhiệm Trạm Ngoại. Phúlộc 1 viên      
150 Đaminh Phan Đăng Chiến Diom, Đà Lạt 1 viên      
151 Maria Vũ Thị Mến Lạc Viên, Đà Lạt 1 viên      
152 Ông bà Ca Tươi Kẻ Bượi 1 viên      
153 Anh chị TinhThảo Kẻ Bượi 1 viên      
154 Ông bà Vinh Dung Hàn Lâm, Kẻ Bượi 1 viên      
155 Anh chị Khương Dung Kẻ Bượi 1 viên      
156 Ông bà Hanh Kẻ Bượi 1 viên      
157 Anh chị Hoàng Lãnh Ba Đông   1 viên    
158 Ông bà Cường The Kẻ Bượi 1 viên      
159 Ông Trưởng Sáu Kẻ Bượi 1 viên      
160 Anh chị Luyến Yến Kẻ Bượi   1 viên    
161 Ông bà Điền Ngọc Kẻ Bượi       1 viên
162 Chị Anna Bình Hào Xá 1 viên      
163 Gia đình ông bà Tín Ngắm Hải Dương   1 viên    
164 Bà Terêsa Lê Thị Tuyền Ngọc Châu   1 viên    
165 Ông Phaolo Nguyễn Trọng Ý Chi Khê 1 viên      
166 Bà trương Thường Hải Dương 1 viên      
167 Bà Maria Sung Thị Loan     1 viên    
168 Cụ Maria Nguyễn Thị Lình Đồng Bình 1 viên   1 viên  
169 Cụ Giuse Nguyễn Văn Kẹt Đồng Bình 1 viên      
170 Cụ Đaminh Nguyễn Văn Thích Đồng Bình 1 viên      
171 Cụ Đaminh Phạm Văn Chính Đồng Bình 1 viên      
172 Phêrô Vũ Xuân Khoa và Maria Linh Kim Lai 1 viên      
173 Phêrô Đào Văn Phong và Maria Lan Kim Lai 1 viên      
174 Phêrô Trần Văn Thế và Maria Lẫm Kim Lai 1 viên      
175 Phêrô Trần Văn Sản và Maria Huyền Kim Lai       1 viên
176 Nguyễn Văn Chu Tôn giáo bạn 1 viên      
177 Phêrô Cao Văn Thắng và Maria Xuyến Kim Lai 1 viên      
178 Phêrô Đào Văn Nhất và Maria Cúc Kim Lai 1 viên      
179 Phêrô Đoàn Văn Dũng và Maria Phượng Kim Lai 1 viên      
180 Hội Mân Côi giáo xứ Kim Lai (10 triệu) Kim Lai     1 viên 1 viên
181 Phêrô Vũ Xuân Hiệu và Maria Hoa Kim Lai   1 viên    
182 Phêrô Đào Văn Hồng và Maria Tình Kim Lai 1 viên      
183 Phêrô Đào Văn Hồ và Maria Oanh Kim Lai 1 viên      
184 Phêrô Đào Văn Thanh và Maria Tính Kim Lai 1 viên      
185 Phêrô Đào Văn Tuyên và Maria Huệ Kim Lai 1 viên      
186 Phêrô Lê Văn Vinh và Maria Sánh Kim Lai 1 viên      
187 Trịnh Thị Tuyết và Trần Thị Thọ Tôn  giáo bạn 1 viên      
188 Cụ Phêrô Nguyễn Văn Bẩy Bà Rịa/ Thắng Yên 1 viên   1 viên  
189 Gia đình ông bà Quyền và các con Thắng Yên 1 viên 1 viên    
190 Gia đình anh chị Hường Tam Thắng Yên 1 viên      
191 Gia đình anh chị Thiệp Loan Thắng Yên 1 viên      
192 Gia đình ông bà Phong Quyến Thắng Yên 1 viên      
193 Gia đình bà Sáng Thắng Yên 1 viên      
194 Gia đình anh chị Quyên Hoài Thắng Yên 1 viên      
  Tổng   171 viên 43viên 8 viên 6 viên
 
Tổng số công đức đá tháng 9 và tháng 10  là:
- 171 viên loại 1 = 171.000.000 đồng
- 43 viên loại 2   = 86.000.000 đồng
- 8 viên loại 3   =    32.000.000 đồng
- 6 viên loại 4   =    36.000.000 đồng
 
Tổng số tiền công đức đá tháng 9 và 10  là:  325.000.000 đồng
 
 Nguyện xin Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương cầu bầu cùng Chúa ban cho Quý Vị muôn ơn lành  với lòng hảo tâm dành cho Nhà Chúa và Lòng Chúa xót thương dành cho những ai yêu mến Ngài.
 
TM. Ban Kiến thiết Đền Thánh
Trưởng Ban
 
Linh mục Giuse Dương Hữu Tình

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 84
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 77
 
  •   Hôm nay 15,555
  •   Tháng hiện tại 124,956
  •   Tổng lượt truy cập 60,070,729