Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hiệp Hành

Chùm thơ Tâm-Nguyện-Hiệp-Hành số 01- Bài: Hiệp Hành
Hiệp Hành
HIỆP HÀNH
Tâm nguyện an vui sống hiệp hành,
 
Giáo dân công giáo mãi trung thành,
 
Chung lòng phục vụ thờ Thiên Chúa,
 
Đoàn kết giao lưu mến chúng sinh.
 
Hoạt động tông đồ theo các thánh,
 
Vâng theo Ý Chúa hiến thân mình.
 
Tương lai tín hữu về Quê Thật
 
Tận hưởng muôn đời phúc hiển vinh…
 
Thế Kiên Dominic
Nguồn: vanthocongiao.net