Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Báo cáo nhiệm kỳ (2017-2022) Hội Doanh nhân Công giáo Gp Hải Phòng

Nhân dịp Đại hội đại biểu kỳ hạn 4 năm một lần và bầu Ban điều hành mới nhiệm kỳ 2022 - 2026 của Hội Doanh nhân Công giáo Giáo phận Hải Phòng, Website Giáo phận xin trân trọng giới thiệu video tổng kết các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa kết thúc.
 

Tác giả bài viết: LÊ ĐỊNH TTHP