Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 7/2022

Trong tinh thần hiệp thông, TGM xin trân trọng gửi đến Quý độc giả lịch mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận trong tháng 7 năm 2022
LICH THANG 7

LỊCH MỤC VỤ THÁNG 7 NĂM 2022
 
NGÀY THỨ NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
01/7 Sáu Lễ Lòng Thương Xót Đền Thánh
Hải Dương
15g00
02/7 Bảy Lễ kính Đức Mẹ Hòn Gai 9g00
Lễ Thêm Sức Xâm Bồ 18g00
03/7 Chúa Nhật Lễ Thêm sức Bùi Hòa 9g30
5/7 Ba Thường huấn BHG
Hạt Nam Am
Đông Xuyên  
7/7 Năm Lễ tại Đền thánh Antôn Xâm Bồ 18g00
9/7 Bảy Lễ Tạ ơn Họ Đông Thôn
(Gx. Thúy Lâm)
9g00
10/7 Chúa Nhật Lễ Thêm sức Thánh Antôn 9g30
Lễ Thêm sức An Thủy 16g00
11-16/7 Hai Mục vụ tại Ban Mê Thuột    
17/7 Chúa Nhật Làm phép tượng đài Đông Lâm
(Gx. Đạo Dương)
9g00
19/7 Ba Thường huấn BHG
Hạt Hải Dương
Hạt Hải Dương  
22/7 Sáu Lễ giỗ Đức ông Laurenso Đông Xuyên 9g00
23/7 Bảy Lễ khấn tại Dòng Đaminh
Mẫu Tâm
Kẻ Sặt 9g00
24/7 Chúa Nhật Thi Giáo lý cấp Giáo phận Tòa Giám mục  
25-30/7 Hai Làm việc UBKT Nha Trang  
31/7 Chúa Nhật Làm phép nhà thờ Nguyễn Xuyên
(Gx Đại Lộ)
9g30
 
 
Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Văn Phòng Tòa Giám Mục