Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Video: Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 18 năm tấn phong Giám mục của Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn nhân ngày mừng kỷ niệm 18 năm tấn phong Giám mục, vào lúc 9h00 ngày 02 tháng 01 năm 2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng.
 
Ban Truyền thông Giáo phận thực hiện