Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[Trực tiếp]: Thánh lễ trọng thể kính thánh Giuse lúc 9h30 ngày 18/03/2021

Vào lúc 9h30 ngày 18 tháng 03 năm 2021, tại Nhà thờ Chính Tòa, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên sẽ chủ sự Thánh lễ trọng thể kính thánh cả Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh nữ Maria.
Ban TTGP thực hiện