Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[TRỰC TIẾP]: THÁNH LỄ TRI ÂN TỔ TIÊN DỊP MỪNG KỶ NIỆM 120 NĂM CÔNG ĐỒNG BẮC KỲ

Thánh lễ tri ân tổ tiên dịp kỷ niệm 120 năm Công đồng Bắc Kỳ, do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự, tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Sặt, lúc 19h00 ngày 27 tháng 12 năm 2020.
 
 

Ban Truyền thông Giáo phận thực hiện