Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[Trực tiếp]: Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 18h30 ngày 12/6/2021

Thánh lễ trực tuyến kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, vào lúc 18h30 ngày 12/6/2021.
Ban TTGP thực hiện