Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật V Mùa Chay lúc 18h00 ngày 21/03/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật V Mùa Chay năm B tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 18h00 ngày 21/03/2021.
Ban TTGP thực hiện