Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[TRỰC TIẾP] Thánh lễ 18h00 Chúa Nhật XV thường niên - Ngày 11/7/2021

Thánh lễ 18h00 Chúa Nhật XV thường niên do Đức TGM Giuse cử hành được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội - Ngày 11/7/2021
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org