Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[TRỰC TIẾP] Thánh lễ 18h00 Chúa nhật II Mùa Chay - ngày 28-02-2021 (Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên)

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ tế Thánh lễ lúc 18h00 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org