Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thông báo Tĩnh tâm linh mục thường niên và Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi Quan thầy

Văn Phòng Tòa Giám mục xin trân trọng gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh chị em chương trình của Giáo phận:
Logo gocTòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
THÔNG BÁO
Chương trình Tĩnh tâm thường niên của linh mục
    và thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi Quan thầy
 
Kính thưa Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh chị em giáo dân,
Văn Phòng Tòa Giám mục xin trân trọng gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh chị em chương trình của Giáo phận:

1. Tĩnh tâm năm của linh mục Giáo phận
- Thời gian: Từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 03 tháng 10 năm 2020
- Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Hải Phòng

2. Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Quan thầy Giáo phận
- Thời gian: 9g00 Chúa Nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2020
- Địa điểm: Nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng
 
Trong tình hiệp thông, xin Quý Tu sĩ và Anh chị em thêm lời cầu nguyện, để các linh mục Giáo phận tĩnh tâm sốt sắng, lĩnh hội được nhiều ơn Chúa, để trung thành với lý tưởng linh mục và phục vụ Giáo Hội tốt hơn; đồng thời kính mời cộng đoàn đến tham dự thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi Quan thầy, để chung tâm tình tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo phận.
 
Xin kính chúc Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh chị em luôn dồi dào sức khỏe và ơn lành của Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi.
 
Hải Phòng, ngày 13 tháng 9 năm 2020
Lm. Giuse Bùi Hữu Duy 
Văn Phòng Tòa Giám Mục