Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Thông báo một số sự kiện trong tháng 5 năm 2020

Văn Phòng Tòa Giám mục xin trân trong gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em về một số sự kiện trong tháng 5 năm 2020:
Logo goc Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng
THÔNG BÁO
Về một số sự kiện trong tháng 5 năm 2020


Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em giáo dân,
Văn Phòng Tòa Giám mục xin trân trọng gửi đến Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em về một số sự kiện trong tháng 5 năm 2020:
 
1. Thường huấn Linh mục
Thời gian: 9 giờ 00 - thứ Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2020
Địa điểm: Trung tâm Mục vụ Giáo Phận
 
2. Thánh lễ Truyền chức Phó tế
Thời gian: 17 giờ 00 - thứ Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2020
Địa điểm: Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo Phận
 
3. Thánh lễ Truyền Dầu
Thời gian: 9 giờ 00 - thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2020
Địa điểm: Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng
 
Kính mời Quý Cha về tham dự Thường huấn và Thánh lễ.
Kính mời Quý Tu sĩ và Anh Chị Em về tham dự Thánh lễ Truyền Dầu để cầu nguyện cho Đức Tổng, Quý Cha và cho Giáo phận.
 
Đối với Thánh lễ truyền chức Phó tế (17 giờ 00 thứ Ba, ngày 12 tháng 5), vì Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ không đủ chỗ, nên chỉ có sự hiện diện của Quý Cha và thân nhân các tiến chức.
 
Xin kính chúc Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em luôn được bình an và tràn đầy niềm vui của Chúa Phục sinh.
  
                                                                                Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2020
 
 
                                                                                       Lm. Giuse Bùi Hữu Duy
                                                                                      Văn Phòng Tòa Giám Mục