Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Thông báo của Tòa Giám mục về việc chuẩn bị truyền chức Linh mục

Trong thời gian hướng tới ngày hồng phúc đó, xin quý Cha, quý Tu sĩ cùng Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho các Thày.
Logo goc  Tòa Giám mục Hải Phòng
 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
 
THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC
V/v Chuẩn bị truyền chức Linh mục
 

Kính gửi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hải Phòng,
 
Tòa Giám mục vui mừng thông báo: Sau khi tham khảo ý kiến Ban Tư vấn Giáo phận dịp Tĩnh tâm thường niên ngày 01 tháng 10 năm 2020, Đức Tổng Giám mục Giuse - Giám quản Tông tòa Giáo phận quyết định sẽ truyền chức Linh mục cho 8 Thày Phó tế vào một ngày gần đây. Sau đây là danh sách các tiến chức:
 
1. Thày Vicentê Nguyễn Thanh Bình
Sinh ngày 16 tháng 6 năm 1987, tại giáo xứ Lão Phú
Địa chỉ:  Lão Phú - Tân Phong - Kiến Thụy - Hải Phòng
 
2. Thày Phêrô Trần Văn Chinh
Sinh ngày 23 tháng 2 năm 1987, tại giáo xứ Thủy Giang
Địa chỉ: Thủy Giang - Hải Thành - Dương Kinh - Hải Phòng
 
3. Thày Giuse Phạm Văn Công
Sinh ngày 29 tháng 4 năm 1984, tại giáo xứ Vạn Hoạch
Địa chỉ: Vạn Hoạch - Cao Minh - Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 
4. Thày Giuse Vũ Văn Công
Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1988, tại giáo xứ Kẻ Sặt
Địa chỉ: Thị Trấn Kẻ Sặt - Bình Giang - Hải Dương
 
5. Thày Vicentê Phạm Văn Giáp
Sinh ngày 30 tháng 5 năm 1987, tại giáo xứ Lão Phú
Địa chỉ: Lão Phú - Tân Phong - Kiến Thụy - Hải Phòng
 
6. Thày Gioan Baotixita Bùi Văn Thái
Sinh ngày 20 tháng 9 năm 1988, tại giáo xứ An Quý
Địa chỉ: An Quý - Cộng Hiền - Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 
7. Thày Gioan Baotixita Bùi Văn Thịnh
Sinh ngày 27 tháng 10 năm 1972, tại giáo xứ An Quý
Địa chỉ: An Quý - Cộng Hiền - Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 
8. Thày Gioakim Nguyễn Xuân Văn
Sinh ngày 4 tháng 1 năm 1986, tại giáo xứ Mặc Cầu
Địa chỉ: Mặc Cầu - Thái Tân - Nam Sách - Hải Dương
 

Theo quy định của Giáo Luật, Điều 1043, các Kitô hữu có bổn phận phải trình báo Đấng Bản quyền, nếu biết nơi các tiến chức có ngăn trở hoặc không xứng đáng với thiên chức Linh mục. Mọi đơn thư, xin vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ.
 
Trong thời gian hướng tới ngày hồng phúc đó, xin quý Cha, quý Tu sĩ cùng Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho các Thày.
 
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, xin Chúa chúc lành cho quý Cha, quý Tu sĩ và Anh Chị Em.
                                                 
                                                     Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2020
                                                                  T/L Đức Tổng Giám mục 

                                                                   Lm. Giuse Bùi Hữu Duy
                                                                  Văn Phòng Tòa Giám mục
 
 *Lưu ý: Xin quý Cha cho đọc Thông báo này tại các nhà thờ quý Cha phụ trách.