Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Thông báo của Tòa Giám mục về một số sự kiện trong tháng 3 năm 2020

Văn phòng Tòa Giám mục xin trân trọng gửi đến quý Cha, quý Tu sĩ và Anh Chị Em về một số chương trình trong tháng 3 năm 2020:
logo goc 1Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

THÔNG BÁO
Về một số sự kiện trong tháng 3 năm 2020
 
Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em,
Văn phòng Tòa Giám mục xin trân trọng gửi đến quý Cha, quý Tu sĩ và Anh Chị Em về một số chương trình trong tháng 3 năm 2020:

1. Thường huấn Linh mục
Thời gian: 9 giờ 00 thứ Hai ngày 9/3/2020 đến thứ Ba ngày 10/3/2020
Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận

2. Thánh lễ Giỗ Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
Thời gian: 9 giờ 00 thứ Ba, ngày 10/3/2020
Địa điểm: Nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng

3. Lễ kính Thánh Giuse, quan thày của Đức Tổng
Thời gian: 9 giờ 00 thứ Ba, ngày 17/3/2020
Địa điểm: Nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng

Kính mời quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em về tham dự các thánh lễ trên để cầu nguyện cho Đức cha cố Giuse Maria, cho Đức Tổng Giuse và cho Gia đình Giáo phận.

Nguyện chúc quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em tràn đầy ơn Chúa.
 
                                                          Hải Phòng, ngày 22 tháng 2 năm 2020
 
Lm. Giuse Bùi Hữu Duy
                                                                  Văn phòng Tòa Giám mục