Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Tâm tình mục tử - Tháng 8/2021

Kính mời cộng đồng dân Chúa Giáo phận lắng nghe tâm tình của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trong tháng 8 năm 2021 về chủ đề "Tệ Nạn Xã Hội".
 
(Nguồn: www.tonggiaophanhanoi.org)