Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên nói với người trẻ - chủ đề: Bạn trẻ, Đức tin và Tình yêu ​


 

Giới trẻ TGP Hà Nội thực hiện
Nguồn: gioitretonggiaophanhanoi.org