Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên: Nên thánh trong đời sống tu sĩ

VIDEO - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên: Nên thánh trong đời sống tu sĩ

 

 

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org