Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đức Giám mục thăm các Cha hưu dưỡng

Sáng nay, 2/4/2022, cùng với Cha Quản lý và Cha Thư ký Toà Giám mục, Đức cha Vinh Sơn đã đến thăm các Cha hưu dưỡng trong Giáo phận. Các Cha rất xúc động và bất ngờ trước chuyến thăm viếng đầy tình cảm của Đức Giám mục.

1. Đức Cha thăm cha Cố Giuse Nguyễn Xuân Đài tại giáo xứ Đồng Xá

3
1
2

2. Đức Cha thăm cha Cố Đaminh Nguyễn Chấn Hưng tại giáo họ Lạng Am
4
5
7

3. Đức Cha thăm cha Cố Têphanô Nguyễn Văn Hiển tại giáo họ Cựu Điện
13
11

9

3. Đức Cha thăm cha Cố Giuse Nguyễn Văn Luân tại giáo họ Xuân Sơn
350651be06c3c89d91d2
610328577f2ab174e83b

144b39e96e94a0caf985

4. Đức Cha thăm cha Cố Antôn Nguyễn Văn Uy tại giáo họ Lãm Khê
e395c757fd2b33756a3a
787cf756cc2a02745b3b
acca8b0c1371dd2f8460

Tác giả bài viết: Văn Phòng TGM