Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đức giám mục Giáo phận thăm Giáo xứ Sông Khoai và Trạp Khê

Thứ Năm, ngày 21/7/2022, sau khi thăm mục vụ Giáo xứ Yên Trì, Đức giám mục Giáo phận Vinh Sơn tiếp tục có chuyến kinh lý tới hai giáo xứ: Sông Khoai và Trạp Khê cùng thuộc Giáo hạt Mạo Khê.
 
Nhà thờ giáo xứ Sông Khoai
Nhà thờ họ nhà xứ Sông Khoai

Giáo xứ Sông Khoai được hình thành từ nhóm các tín hữu thuộc Giáo xứ Yên Trì (nay thuộc xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) chuyển cư sang khu vực dọc núi Na năm 1977. Năm 1984, cụm dân cư mới từ Yên Trì chuyển sang kết hợp với khối dân cư cũ thuộc thôn Khoái Lạc xã Đông Mai lập nên xã Sông Khoai. Vì thế, số người Công giáo tại Sông Khoai chủ yếu có ngườn gốc Yên Trì, còn người thôn Khoái Lạc cũ là người lương dân. Đến năm 1993, Tòa giám mục Hải Phòng chính thức công nhận Sông Khoai là họ lẻ thuộc Giáo xứ Yên Trì và nhận thánh Phanxicô Xavie làm quan thầy. Năm 1996, Giáo họ Sông Khoai xây dựng được nhà nguyện nhỏ trên quả đồi gần giữa làng làm nơi sinh hoạt cộng đoàn. Ngày 20 tháng 05 năm 2012, Đức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã ký quyết định thành lập 09 giáo xứ mới trong đó có Giáo xứ Sông Khoai. Giai đoạn này, giáo dân Giáo xứ Sông Khoai có khoảng 5000 người (theo Wikipedia). Đức giám mục Vinh Sơn dâng lễ tại nơi đây vào 6 giờ sáng thứ Năm, ngày 21/7/2022, khởi đầu cho ngày kinh lý hai giáo xứ hôm nay.

Nhà thờ giáo họ Biểu Nghi
Nhà thờ giáo họ Biểu Nghi

Sau khi dâng lễ và gặp gỡ quý Ban hành giáo và bà con giáo dân Sông Khoai, Đức cha thăm Giáo họ Biểu Nghi là họ lẻ của Sông Khoai và cách Sông Khoai gần chục cây số. Trước đây, Biểu Nghi và Sông Khoai (thôn Khoái Lạc cũ) cùng thuộc xã Đông Mai, huyện Yên Hưng nhưng mới tách thành hai xã Đông Mai và Sông Khoai. Họ đạo Biểu Nghi được hình thành từ xóm Trại Cau nên hiện nay các cụ cao niên vẫn gọi là Họ Trại Cau. Năm 1898, Họ Biểu Nghi được thành lập và thuộc Giáo xứ Trạp Khê. Năm 1989, Biểu Nghi thuộc Giáo xứ Yên Trì và năm 2012, khi Sông Khoai được nâng cấp giáo xứ thì họ đạo này thuộc Giáo xứ Sông Khoai. Số giáo dân của Biểu Nghi năm 2004 (năm Tòa giám mục Hải Phòng làm thống kê) là 778 người.

Đức Giám mục thăm họ nhà xứ Trạp Khê
Đức Giám mục thăm họ nhà xứ Trạp Khê

Buổi trưa và buổi chiều cùng ngày, Đức giám mục đến thăm Giáo xứ Trạp Khê cùng các giáo họ Thất Tinh, Vàng Danh, Phương Nam là những họ lẻ của Trạp Khê. Cả 4 cộng đoàn này đều thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trạp Khê là một xứ có tuổi đời khá cổ kính, tuy nhiên do ảnh hưởng của biến cố di cư năm 1954 và những tác động của xã hội sau đó, mà giáo xứ này gần như bị quên lãng. Trạp Khê mới được phục hồi lại từ khi có cha xứ tiên khởi (từ sau năm 1954) là cha Phêrô Phạm Văn Nghĩa về nhận xứ năm 2015.

Bài viết: Văn Tín
Hình ảnh: Văn Bình


Phần I: Đức Giám mục thăm giáo xứ Sông Khoai
Họ nhà xứ Sông Khoai

z3584402818675 cd922053b67d7ac693bffdf607c02dad

 

z3584402797911 c4580be0d4633186ac3cad44444cf963
z3584402791469 25188f287cb0b8e131bd2ec655c79247
z3584402827676 ff5ea0fafb9bcc0492f063eb368afbe9
z3584402806406 28ad0a6f964156ca0ca5592dded1d277
z3584402808495 c2ef0f42e9922945ed74b6b4ee68252b
z3585087960694 b04c35e18c2056c191802321ccf84b8b

Đức Giám mục thăm giáo họ Biểu Nghi

z3585087954688 06a72458ef1b5548af2a62863fbaa468
z3585087954726 0a44d001901b8996fd59ec636cb42fbd
z3585087960041 8a38bd692a41eea7e67fe5d81a329b8d
z3585087959999 742d71c26fce739586bbf3b97cf4376d

Phần II: Đức Giám mục thăm Giáo xứ Trạp Khê
 Họ nhà xứ Trạp Khê

z3584403202663 26c91a4bff098f18ae0d133efe3499d6
z3584403357168 fa5c77aeda28b9d47739b0f47a20fb30
ccc
 
z3584403366075 d680f07605ce5487764e0dd1f608205a

Giáo họ Vàng Danh
z3584403755263 d3f5c6a4a0e7f4d216691f4aba96ed25
z3584404063302 d1cb99aa43a40fb7b9f10bbee95a1c4d
z3584403762772 2609e1d40521a3b95218ffedc0e21aa2
z3584403767227 c5adfabf05c3b697b125fad5952b748c
z3584403774062 1db10ab2320fede93d3c5b4be49b1bd1
z3584403779416 c86c15f4da5bd8e640fd7585d6d56efa

Giáo họ Thất Tinh
z3585293533581 c7cebe5f2ee1361b00c410183c870f26
z3585293549122 c6537a1ab52213f8ba7af4db566be8d1
z3585293558289 b3146cb28b82963e27ec0be5d1da37a6
z3585293574222 9010eac543bf8644ca75e13bcddfd9ec

Giáo họ Phương Nam
z3585292074090 faf299218b41ce19934f1ae62a0d21d2
 
z3585292090379 03786777936348dfa4960fbd9fc3ac3f
z3585292112352 885ffb5f9508e984cd2fcd27cbf28e8a
z3585292103325 09617efcc233e01217966ef0eb78a192
z3585292102302 cde90bcdb90801866d248c00ef9b45f0