Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Chương trình ngày gặp mặt và giao lưu Nghi thức Ngắm nguyện Mùa Chay Giáo tỉnh Hà Nội

Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
 
Chương trình
Ngày gặp mặt và giao lưu
Nghi thức Ngắm nguyện Mùa Chay Giáo tỉnh Hà Nội
 
I. Thời gian: Từ 9h00 – 16h30, thứ Tư ngày 09/03/2016

II. Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Hải Phòng (46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng)

III. Nội dung: Ngắm đứng, ngắm rằng, ngắm dấu đanh, dâng hạt, than hang đá và đóng đanh, thao đanh, táng xác.

IV. Thành phần khách mời: Đức Hồng Y, quý Đức cha trong Giáo Tỉnh, quý Cha Tổng đại diện và quý Cha đặc trách phụng vụ của các giáo phận, cùng 10 đại diện giáo dân của mỗi giáo phận.

V. Chương trình chi tiết:
- 9h00: Khai mạc
- 9h20: Ngắm đứng
1-Ngắm thứ nhất: Giáo phận Bắc Ninh
2-Ngắm thứ hai: Giáo phận Bùi Chu
3-Ngắm thứ ba: Giáo phận Lạng Sơn
4-Ngắm thứ tư: Giáo phận Thái Bình
5-Ngắm thứ năm: Giáo phận Hà Nội
6-Ngắm thứ sáu: Giáo phận Hưng Hóa
7-Ngắm thứ bảy: Giáo phận Phát Diệm
8-Ngắm thứ tám: Giáo phận Thanh Hóa
9-Ngắm thứ chín: Giáo phận Vinh
Nghỉ giải lao 15 phút

- Các hình thức ngắm khác
1-Ngắm dấu đanh thứ nhất: Giáo phận Bắc Ninh
2-Ngắm rằng thứ nhất: Giáo phận Hà Nội
3-Lời than ngắm rằng: Giáo phận Hải Phòng
-11h30: Cơm trưa – Nghỉ trưa

-13h30:
1-Phóng sự Kiệu bắt
2-Đọc đoạn – Đóng đanh – Xô tượng (Giáo xứ Kẻ Sặt – giáo phận Hải Phòng)
3-Ngắm đứng, thứ mười một: Giáo phận Hải Phòng
4-Dâng hạt (Giáo xứ Thánh Antôn – Giáo phận Hải Phòng)
5-Đọc đoạn – Tháo đanh (Giáo xứ Kẻ Sặt – Giáo phận Hải Phòng)
6-Than hang đá (Giáo xứ Thánh Antôn – Giáo phận Hải Phòng)

-15h30:
1-Thánh lễ tạ ơn: Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
2-Trao kỷ niệm chương: Đức cha Hải Phòng
3-Cám ơn: Cha Tổng đại diện giáo phận Hải Phòng

Lưu ý: Về y phục Ngắm nguyện, chiêng, trống nhỏ, cách thức rước lên, rước xuống . . . các Giáo phận mang theo và làm theo cách riêng của mình.
 
                                  Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2016
                                                  Ban Tổ chức