Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Chương trình hành hương Năm Thánh Lòng thương xót của giáo hạt Hòn Gai

CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO HẠT HÒN GAI HÀNH HƯƠNG
NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Trà Cổ, ngày 8 -10/07/2016
 
Theo chương trình chung của Giáo phận, Giáo hạt Hòn Gai tổ chức Tam nhật Năm Thánh Lòng thương xót tại giáo xứ Trà Cổ, từ ngày 08 đến 10 tháng 7 năm 2016. Chương trình cụ thể như sau
 
1. Thứ Sáu, ngày 08/07/2016
 
Tổ chức làm việc bác ai tại các giáo xứ: Thăm người nghèo, già cả, neo đơn, ốm đau bệnh tật, ban bí tích Giải tội và cho bệnh nhân rước lễ ...)
 
2. Thứ Bảy, ngày 09/ 07/ 2016
 
* Ban sáng: Các đoàn hành hương đến Giáo xứ Trà Cổ.
 
* Ban chiều:
- 14g00 - 14g30 : Tập hát
- 14g30 - 15g30 : Chầu Thánh Thể (cha Giuse Ngô Văn Vàng chủ sự)
- 15g30 - 16g30 : Dòng Ba Đaminh (cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng chia sẻ)
- 16g30 - 17g30 : Legio (cha Gioan B. Vũ Văn Kiện chia sẻ)
- 17g30 - 18g00 : Giải lao
- 18g00  - 19g00: Thánh lễ  (cha Antôn Trần Văn Minh giảng lễ)
- 20g00             : Văn nghệ
 
3. Chúa Nhật, ngày 10/07/2016
          
          - 05g15 - 6g00 : Thánh Lễ (cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng giảng lễ)
          - 07g00 - 07g30:Tập hát
          - 07g30 - 08g00: Chầu Thánh Thể (cha Giuse Ngô Văn Vàng chủ sự)
          - 08g00 - 09g00: Thiếu Nhi Thánh Thể (cha Phêrô Vũ Văn Thìn chia sẻ)
          - 09g00 - 10g00: Giới trẻ (cha Phêrô Đoàn Văn Khải chia sẻ)
          - 10g00 - 11g00: Thánh lễ (Đức Giám mục Giáo phận chủ sự)
 
Trân trọng kính mời các Ban chánh trương, ban hành giáo, các hội đoàn cùng toàn thể anh chị em giáo hữu cầu nguyện và tích cực tham dự chương trình hành hương Năm Thánh Lòng thương xót của Giáo hạt, hầu hưởng dồi dào ân phúc của Năm Thánh đặc biệt này.
 
Ban Tổ chức
Giáo hạt Hòn Gai