Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Chương trình Đại hội Giới trẻ Giáo hạt Kẻ Sặt

Đại hội Giới trẻ giáo hạt Kẻ Sặt diễn ra vào Chúa nhật, ngày 24 tháng 01 năm 2021, tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Sặt với chủ đề: "Bí quyết xây dựng Gia đình trẻ hạnh phúc thời hiện đại".
Giáo phận Hải Phòng
Ban Mục vụ Giới trẻ
 
Chương trình
ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT KẺ SẶT
Chủ đề: “Bí quyết xây dựng Gia đình trẻ hạnh phúc thời hiện đại”
---o0o---

Kính gửi Quý Cha và Các Bạn trẻ,
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO HẠT KẺ SẶT

1- Thời gian: Từ 8h00 - 15h30 Chúa nhật, ngày 24/01/2021
2- Địa điểm: Nhà thờ Giáo xứ KẺ SẶT
3- Thành phần: Các bạn trẻ Giáo hạt Kẻ Sặt
4- NỘI DUNG
 • - 08h15: Tập trung – Khởi động
 • - 08h45: Chầu Khai mạc
 • - 09h00: Thuyết trình “Theo chủ đề”
 • - 10h00: Giải lao
 • - 10h15: Giao lưu theo chủ đề
 • - 11h15: Giải lao – Cơm trưa
 • - 12h30: Giao lưu Văn nghệ
 • - 13h00: Gặp gỡ "Chứng tá nơi Gia đình Công giáo"
 • - 14h15: Chuẩn bị Thánh lễ
 • - 14h30: Thánh lễ
 • - 15h30: Kết thúc - Chia tay
Nguyện chúc Quý Cha và Các Bạn trẻ luôn trẻ trung nhờ sức sống tươi trẻ của “Đấng đang sống và muốn chúng ta sống”.
Ban Mục vụ Giới trẻ