Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật XVI Thường niên B lúc 18h30 ngày 18/7/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XVI Thường niên năm B tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, lúc 18h30 ngày 18/7/2021.
 
Ban TTGP thực hiện