Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[TRỰC TIẾP] Thánh lễ 18h00 Chúa Nhật tuần XII thường niên - Ngày 20/6/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XII mùa Thường niên năm B tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự, lúc 18h00 ngày 20/6/2021.
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org