Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Thông báo của Tòa Giám mục về việc chuẩn bị truyền chức Phó tế

Logo goc Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

 
Thông báo của Tòa Giám mục
Về việc chuẩn bị truyền chức Phó tế
 
Kính gửi:  Quý Cha, Quý Tu sĩ,
                 Cùng cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Hải Phòng,

Sau khi đã bàn hỏi với Ban Tư Vấn trong cuộc họp ngày 10 tháng 5 năm 2021, tại Tòa Giám mục, Đức Tổng Giám mục Giuse - Giám quản Tông tòa Giáo phận dự tính sẽ trao ban thừa tác vụ Phó tế cho các Thày đã mãn khóa Đại Chủng Viện. Sau đây là danh sách các Thày:
 
1. Thày Micae Nguyễn Hữu Báu
Sinh ngày 6 tháng 02 năm 1988, tại giáo xứ Bùi Hòa
Địa chỉ: Bùi Hòa - Tân Quang - Ninh Giang - Hải Dương
 
2. Thày Giuse Phạm Quang Danh
Sinh ngày 5 tháng 7 năm 1989, tại giáo họ Di Linh, giáo xứ Bùi Hòa
Địa chỉ: Di Linh - Tân Quang - Ninh Giang - Hải Dương
 
3. Thày Matthêu Nguyễn Văn Duy
Sinh ngày 17 tháng 9 năm 1986, tại giáo xứ An Thủy
Địa chỉ: An Thủy - Hiến Thành - Kinh Môn - Hải Dương

4. Thày Gioan Baotixita Đinh Văn Huynh
Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1988, tại giáo xứ Tiên Đôi
Địa chỉ: Tiên Đôi - Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng
 
5. Thày Gioan Baotixita Vũ Văn Nam
Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1988, tại giáo xứ An Quý
Địa chỉ: An Quý - Cộng Hiền - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

6. Thày Đaminh Trần Văn Quảng
Sinh ngày 10 tháng 6 năm 1986, tại giáo xứ Phương Quan
Địa chỉ: Phương Quan - Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương
 
7. Thày Phêrô Nguyễn Văn Thành
Sinh ngày 02 tháng 12 năm 1983, tại giáo xứ Chính Tòa
Địa chỉ: Số 5/855 Tôn Đức Thắng - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng
 
8. Thày Giuse Phạm Văn Thiền
Sinh ngày 04 tháng 8 năm 1987, tại giáo xứ Đông Xuyên
Địa chỉ: Đông Xuyên - Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng

Theo Giáo Luật, để lãnh nhận thiên chức cao cả này, các ứng viên phải hội đủ các điệu kiện cần thiết và phải được coi là xứng đáng. Vậy, ai biết các Thày trên có điều gì ngăn trở việc lãnh nhận thiên chức Phó tế, xin vui lòng cho Đức Tổng Giám mục hoặc cha xứ biết trong thời gian sớm nhất. Mọi đơn thư, xin vui lòng ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ.
 
Trong thời gian hướng tới ngày hồng phúc đó, xin quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho các Thày.
 
Nguyện xin Chúa ban bình an và phúc lành cho quý Cha, quý Tu sĩ và Anh chị em.
 
 Hải Phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2021
T/L Đức Tổng Giám mục        
   Lm. Giuse Bùi Hữu Duy        
        Văn Phòng Tòa Giám mục      
 
Lưu ý: Xin quý Cha cho đọc Thông báo này tại các nhà thờ quý Cha phụ trách.

Tải bản văn PDF